1 - les matemàtiques a l´antic Egipte
1 - les matemàtiques a l´antic Egipte
1 - les matemàtiques a l´antic Egipte
2 - album de fotos de l´antic egipte
3 - curiositats
4 - enllaços sobre l´antic egipte
Imagen
Els egipcis eren una civilització que sabien molt de matemàtiques, sobre tot dominaven molt la geometria per que sense ella no haurien construit mai les piràmides, com calcular les cares de la piràmide, etc
Els egipcis utilitzaven molt les matemátiques a la vida diaria de una forma molt basica pero molt pràctica.
Coneixem com calculaven els antics egipcis perque s´han trobat papirs, calendaris i pedres tallades que estan guardats sobretot al British Museum de Londres.
A Moscou es conserva un papir on podem veure les fórmules per poder construir les piràmides
amb una corda amb 12 nusos la posaven a terra i feien les cares de la pirámide i a partir d´aqui feien les fòrmules
imagen
imagen
el calendari egipci: els egipcis van fixar el seu calendari a partir dels moviments del sol.
L´any començava el 19 de juliol i tenia 365 dies.
Es dividia en 12 mesos de 30 dies, osigui un total de 360 dies.
Els últims 5 dies es dedicaven a grans festes en honor als deus.
Aquesta es la base del nostre calendari actual.
imagen
aquest es un calendari egipci
imagen
Els egipcis també feien servir números escrits.
Feien servir símbols, palets, ponts,espirals, etc...como si fossin jeroglífics.
De l´u al mil feien servir els simbols del llibre de la foto, els números s´escrivien amb signes. un palet per unitat, un pont per el 10, un ganxo per el 100, etc.
No existia el zero.
Hi havien altres simbols per escriure els números mes grans, per el 10.000 es posava un dit doblegat, per el 100.000 un peix i per un milió es dibuixava un home de genolls amb els braços alçats.
Així per exemple per escriure 314 s´escriu amb:
3 ganxos (3 x 100)
1 pont (1 x 10)
4 palets (4 x 1)


imagen
imagen
imagen
aixi s´escribien les xifres
Laura V.
si vols escriure´m

Copyright © 2005 Laura V. All rights reserved